Pozyskane w ten sposób fundusze mają być wykorzystane na zwiększenie puli środków na inwestycje infrastrukturalne. Z szacunków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że podniesienie wysokości opłaty o każde 10 groszy na litr paliwa przyniesie w ciągu 10 lat dodatkowe ok. 20 mld zł na inwestycje.

MIB podkreśla, że środki uzyskane z podwyższenia opłaty paliwowej będą w całości przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 i Krajowego Programu Kolejowego, w podziale 80% na drogi, 20% na kolej, co bezpośrednio przełoży się poprawę komfortu użytkowników dróg. - Środki te nie trafią do budżetu, w związku z tym sfinansują wyłącznie infrastrukturę drogową i kolejową - powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Według zapowiedzi zmiana wysokości opłaty możliwa jest od początku przyszłego roku kalendarzowego.