Projektowana nowela ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przewiduje m.in. ograniczenie liczby identyfikatorów, którymi muszą się posługiwać podatnicy - osoby fizyczne, objęte rejestrem PESEL, pod warunkiem, że nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
Nowelizacja zakłada również usprawnienie działania administracji poprzez odstąpienie od kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych rejestrów, a także zwiększenie efektywności przetwarzania danych identyfikacyjnych; zapewnienie ciągłej poprawy jakości danych identyfikacyjnych; wyłączenie NIP z "tajemnicy skarbowej" oraz umożliwienie uzyskania informacji o nadanym NIP w formie papierowej lub elektronicznej. (PAP)