Konkurs na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

Jak co roku do przedsiębiorców rozesłane zostaną ankiety konkursowe, które należy wypełnić i odesłać w terminie do 26 maja, a ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów zaplanowane jest na 25 czerwca 2014 roku. Tytuł finalisty w konkursie na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” otrzymuje w każdym regionie placówka, która zbierze najwięcej punktów w ankietach konkursowych. W XI edycji konkursu wyróżniono 71 urzędów skarbowych z całego kraju.

Zobacz: Wyróżniono przyjazne urzędy skarbowe >>