RPO apeluje o zajęcie stanowiska ws. podatku od sprzedaży nieruchomości po śmierci małżonka

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie podatku od sprzedaży nieruchomości po śmierci współmałżonka, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiła śmierć małżonka. Jego zdaniem, stosowana przez organy podatkowe interpretacja przepisów jest błędna.

Zdaniem organów podatkowych w wyniku śmierci jednego z małżonków, znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po raz drugi udział w tej samej nieruchomości. W przypadku gdy wdowa lub wdowiec zbywa nieruchomość w drodze umowy dożywocia, udział nabyty w drodze dziedziczenia stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W większości przypadków problem dotyczy osób starszych, które po śmierci współmałżonka niejednokrotnie decydują się na zbycie nieruchomości z powodów finansowych oraz zdrowotnych, nie zdając sobie sprawy z negatywnych konsekwencji podatkowych.

Według Rzecznika źródłem przedstawionego problemu nie są obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz ich błędna wykładnia przez organy podatkowe.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 25 kwietnia 2013 r.