Jak wskazuje Kinga Werk, samodzielna księgowa w BSO Outsourcing, podatnicy, którzy mają przychody z zysków kapitałowych, od stycznia 2018 r. muszą wyodrębnić koszty z nimi związane.


Dane o dużych podatnikach będą publikowane >>


Koszty bezpośrednie i pośrednie

Nie powinno być większych problemów z wyodrębnieniem kosztów bezpośrednich, jednakże kłopotliwym może się okazać podział kosztów pośrednich, np. kosztów administracji. Podatnicy będą musieli zastanowić się, według jakiego klucza je rozdzielać. Ekspertka podkreśla, że Ministerstwo Finansów nie wskazało w tym aspekcie żadnych wytycznych ani wskazówek. Dodaje, że przykładowo w sytuacji, w której podatnik osiągnie przychód z jednego źródła przychodów i stratę z drugiego źródła przychodów, należy opodatkować dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę z drugiego źródła przychodów. Strata będzie podlegała rozliczeniu w kolejnych latach podatkowych, ale tylko z dochodami z tego samego źródła przychodów. Dotyczyć to będzie strat poniesionych od roku 2018. Straty poniesione do roku 2017 będą podlegały odliczeniom na dotychczasowych zasadach.

Kinga Werk zwraca uwagę, że nowy sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest istotną zmianą systemową, której celem jest wyeliminowanie możliwości optymalizacji podatkowych np. poprzez rozliczanie straty na sprzedaży papierów wartościowych z zyskiem na działalności operacyjnej. Nowe przepisy uniemożliwiają kompensowanie często sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem na działalności operacyjnej.

Podatki 2018. Wpłaty zaliczek na PIT i CIT na nowych zasadach >>

Koszty ogólnego zarządu
Na problemy z kwalifikacją kosztów uzyskania przychodów według nowych zasad zwraca uwagę również Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Jej zdaniem, kłopotliwe będzie teraz przede wszystkim rozliczanie tzw. kosztów ogólnego zarządu. W tym przypadku najtrudniejsze będzie wyodrębnienie, która ich część dotyczy przychodów działalności operacyjnej, a która zysków kapitałowych.

Zapoznaj się także z poradnikiem dotyczącym roku podatkowego. Jest on dostępny tutaj. >>

LEX Biuro Rachunkowe to program online, z pomocą którego zrealizujesz wszystkie zadania ważne w pracy biura rachunkowego. Zobacz więcej.  >>