EFRAG wskazała także, że traktuje dokument IASB jako dopiero początek dyskusji nad opracowaniem zasad sprawozdawczości dla działalności o regulowanych cenach. W szczególności oczekuje szerszego odniesienia się IASB do tzw. podejścia opartego na odraczaniu kosztów i wskazania bardziej szczegółowych przypadków, w których podejście to mogłoby przynieść istotne informacje. EFRAG stwierdziła również, że jej zdaniem regulacje sprawozdawczości w zakresie działalności o regulowanych cenach powinny być oparte na zasadach (tzw. principle-based) co pozwoliłoby na ich stosowanie w różnych warunkach i przy różnych wariantach regulacji cen, które podlegają zmianom.

Zobacz : IASB opublikowała dokument dyskusyjny dotyczący działalności o regulowanych cenach >>

Pełna wstępna wersja komentarza, szczegółowo odnosząca się do większości zagadnień dokumentu dyskusyjnego IASB, wraz z pytaniami kierowanymi przez EFRAG do zainteresowanych stron, jest dostępna pod adresem www.efrag.org >>

Termin przesyłania odpowiedzi na zadane pytania oraz innych uwag i komentarzy dotyczących dokumentu dyskusyjnego IASB w kontekście opublikowanej wstępnej wersji komentarza EFRAG upływa 31 grudnia 2014 r.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego