Federacja Europejskich Księgowych w 2013 r. podjęła inicjatywę, której celem jest przedstawienie sposobów skutecznego przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta. Dokument, który teraz dostępny jest także w polskim tłumaczeniu, ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk pozwalających na stosowanie najwyższych standardów przy wyborze biegłego i firmy audytorskiej.

Dokument FEE jest adresowany przede wszystkim do jednostek, które poszukują wskazówek na temat przeprowadzenia wyboru biegłego rewidenta w jak najbardziej skuteczny i opłacalny sposób. To także przydatne źródło informacji dla interesariuszy, np. udziałowców i inwestorów, którzy oceniają obowiązujący w jednostce model wyboru biegłego rewidenta.

Raport podzielony został na części odpowiadające etapom procesu wyboru biegłego rewidenta i firmy audytorskiej: gromadzenie informacji poprzedzających wybór, wstępna selekcja biegłych rewidentów i firm audytorskich, którzy zostaną zaproszeni do udziału w procesie wyboru, opracowanie kryteriów wyboru biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz ustalenie stopnia ważności wcześniej ustalonych kryteriów, co ułatwi weryfikację, analizę i ocenę ofert. W opracowaniu udostępnione zostały także wyniki badania FEE na temat dobrych praktyk związanych z wyborem biegłego rewidenta.

Polską wersję raportu FEE zapewniła Krajowa Izba Biegłych Rewidentów: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/wybor_bieglego_rewidenta_FEE_102013.pdf