Deklaracje tylko w formie elektronicznej

Sporo deklaracji elektronicznych trafi w 2015 r. do urzędów skarbowych drogą elektroniczną. Pracodawcy zatrudniający powyżej pięciu osób muszą w ten sposób złożyć druki PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R oraz PIT-40. Dotyczy to dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych już w 2014 roku.

Z obowiązku składania wymienionych powyżej druków w formie elektronicznej zwolnione są mniejsze firmy, które rozliczają maksymalnie pięć osób i jednocześnie nie korzystają z usług biur rachunkowych.

Zobacz: PIT: od nowego roku rozliczenia z fiskusem obowiązkowo przez internet >>

Kasa fiskalna w każdym gabinecie lekarskim

Lekarze, dentyści, prawnicy, doradcy podatkowi, kosmetyczki, fryzjerzy – m.in. na nich został nałożony obowiązek używania w działalności kasy fiskalnej. Z urządzenia należy zacząć korzystać od 1 marca 2015 r. W przypadku tych przedsiębiorców nie obowiązuje żadne zwolnienie.

Marcowy termin instalacji kasy fiskalnej odnosi się do osób, które działają w tych zawodach. Zamierzający dopiero zacząć pracować jako np. lekarz czy dentysta, muszą kupić i zainstalować urządzenie już od dnia rozpoczęcia takiej działalności.

Zobacz: Od nowego roku zmiany w zakresie kas fiskalnych >>

Niewykorzystana ulga rodzinna? Zwrot w pełnej wysokości

Jeszcze w ubiegłym roku osoby korzystające z ulgi na dzieci, których dochody nie pozwalały na odliczenie jej w pełnej wysokości, bezpowrotnie traciły tę nieodliczoną część. Dzięki zmianom obowiązującym od 1 stycznia już się tak nie dzieje.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość ubiegania się o całkowity zwrot ulgi na dziecko. Nie jest przy tym istotna wysokość płaconych podatków.

Zwiększyła się także sama wysokość tej ulgi. Z wyższego o 20 proc. świadczenia mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby posiadające troje i więcej potomstwa. Ulga na trzecie dziecko wynosi obecnie 2000,04 zł, zaś na czwarte i następne 2700 zł.

Zobacz: W 2015 r. ulgi podatkowe na dzieci na nowych zasadach >>

Samochód dla pracownika rozliczany ryczałtem

Zamiast skomplikowanego obliczania przychodu pracownika z tytułu prywatnego wykorzystania służbowego samochodu – ryczałt. Konkretna miesięczna stawka zależy od pojemności silnika auta. Jeśli jest mniejsza niż 1600 cm3 przedsiębiorca musi zapłacić 250 zł. W przypadku pojemności przekraczającej 1600 cm3 stawka za miesiąc wzrasta do 400 zł.

Nowe przepisy odnoszą się również do sytuacji, gdy pracownik korzysta z samochodu na potrzeby prywatne, nie przez cały miesiąc, ale przez jego część. Opłata jest tutaj ustalana za każdy dzień w wysokości 1/30 wskazanych kwot (zależnie od pojemności silnika).

Zobacz: Od stycznia ryczałt za używanie samochodu służbowego >>

Rewolucja w unijnych usługach elektronicznych

Od początku 2015 r. przedsiębiorca, który sprzedaje usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze odbiorcom z innych krajów Unii Europejskiej ma obowiązek opodatkowania transakcji w państwie kupującego. To wynik zmiany miejsca świadczenia takich usług.

Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca musi rejestrować się do VAT w każdym państwie, w którym ma klienta (choć może to zrobić). Alternatywą jest tu system MOSS (z ang. mini one stop shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi). Przedsiębiorca, który zdecyduje się na jego wybór, dokonuje rozliczeń za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Korzystanie z tego systemu wymaga prowadzenia specjalnej ewidencji świadczonych usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych. Informacje w niej zawarte umożliwiają złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT MOSS. Tego obowiązku należy dopilnować do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (po raz pierwszy do 20. kwietnia).

Zobacz: VAT od usług elektronicznych w miejscu konsumpcji >>

Oszczędności na VAT – za co nie trzeba płacić?

Początek roku przyniósł również możliwość niewielkich, ale jednak oszczędności. Nie ma już bowiem konieczności uzyskania:

- potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, jako czynny podatnik VAT (170 zł),
- zaświadczenia o zapłacie podatku VAT lub braku takiego obowiązku na druku VAT-25 (160 zł).

Jeszcze w 2014 r. rejestracja VAT wymagała złożenia druku VAT-R i zapłaty 170 zł za uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego. I to pomimo faktu, że taki dokument zazwyczaj nie był przydatny. Aktualnie przedsiębiorca, który nie potrzebuje potwierdzenia zgłoszenia jako czynny podatnik VAT, nie musi o nie wnioskować.

Zobacz: MF określił kto nie będzie składał zgłoszenia VAT-R >>

Oszczędzają również osoby, które zdecydują się na sprowadzenie z UE samochodu. Przez szereg lat dopełnienie formalności z tym związanych kończyło wydanie druku VAT-25 (zaświadczenie o zapłacie podatku VAT lub braku takiego obowiązku). Wiązało się to z opłata skarbową w wysokości 160 zł. Dziś uzyskanie druku VAT-25 nie jest już konieczne.

Zobacz książkę "Podatki 2015 z komentarzem Crido Taxand" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>