"Pakiet VAT 2014" dostępny jest już w przedsprzedaży. W jego skład wchodzi:
"VAT. Komentarz 2014. Raport specjalny" - z omówieniem najważniejszych zmian - stan prawny na 1.01.2014 r.
"VAT. Komentarz 2014" - 8. wydanie komentarza, którego poprzednie edycje sprzedały się w tysiącach egzemplarzy
• dostęp do specjalnej strony internetowej LEX.pl/vatkomentarz, na której znajdują się aktualne informacje o zmianach w ustawie o VAT i konsekwencjach tych zmian wraz z wyjaśnieniami
• prawo do bezpłatnego udziału w seminariach on-line prowadzonych przez autora, organizowanych w terminach wchodzenia w życie kolejnych nowelizacji.

Wprowadzone zmiany często nazywane są rewolucją w VAT. Wydaje się, że nie jest to określenie na wyrost. Faktycznie bowiem - zmienia się bardzo dużo aspektów rozliczania tego podatku. Przede wszystkim zmianie ulegają przepisy dotyczące obowiązku podatkowego oraz przepisy dotyczące terminów odliczenia podatku naliczonego. To sprawia, że zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony trzeba będzie ujmować w innych terminach i na innych zasadach niż dotychczas.

Zobacz też: VAT 2014 - nowe przepisy dotyczące obowiązku podatkowego >>>

Zmianie ulegają także przepisy dotyczące podstawy opodatkowania. Inaczej zatem niż dotychczas będzie się określać to, od czego płaci się podatek.

Zobacz: Zmiany w VAT 2014 - podstawa opodatkowania>>>

Od nowego roku nastąpi także dokończenie procesu zmian dotyczących fakturowania. Zmiany nie będą aż tak istotne, jak te dokonane rok temu (poprzez nowe regulacje w przepisach wykonawczych), jednakże są one godne odnotowania.

Zobacz: Od 1 stycznia faktury tylko na żądanie nabywcy >>>

Wspomnieć jednocześnie trzeba, że 1 października 2013 r. do ustawy VAT wprowadzono zmiany dotyczące nowych zasad opodatkowania obrotu tzw. towarami wrażliwymi (do których zaliczono wyroby stalowe, paliwa oraz złoto). W tym zakresie - w odniesieniu do części towarów wprowadzono zasadę odwrotnego obciążenia (reverse charge), natomiast w odniesieniu do innej części tych towarów postanowiono o solidarnej odpowiedzialności nabywców w niektórych przypadkach za podatek należny nieuczciwych sprzedawców.

Zobacz: Obrót towarami wrażliwymi a opodatkowanie VAT >>>

Kto i kiedy jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego przy "odwrotnym obciążeniu VAT" >>>

Powyższe zmiany syntetycznie (choć wyczerpująco) omawia "Raport specjalny". Składa się on z pięciu części, w których przedstawiono kolejno:
• nowe regulacje wprowadzone do VAT z dniem 1 października 2013 r. - obrót towarami wrażliwymi i zasada odwrotnego obciążenia
• zasady powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.;
• reguły określania podstawy opodatkowania od nowego roku;
• nowe terminy odliczania podatku naliczonego;
• zmienione zasady fakturowania.

"Pakiet VAT 2014" dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>>

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian weź także udział w Konferencji VAT 2014 >>