Projektowany wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego stanowi odpowiednio zmodyfikowany i przystosowany do potrzeb organów celnych wzór formularza, jaki obowiązuje w przypadku pobierania należności przez US.

Chodzi o wzór z załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

W projekcie zamieszczono również objaśnienia do formularza oraz przykładowe sposoby jego wypełnienia.

Wzór będzie obowiązywał od 1 kwietnia br., co jest związane z nowelizacją ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która dodaje w ustawie - Prawo celne delegację do wydania projektowanego rozporządzenia.

Zobacz: Należności celne i podatkowe rozliczy dyrektor jednej izby >>