Szkolenie odbyło się w Wierzbie na Mazurach. Było to dziewiąte szkolenie z zakresu zwalczania przestępczości związanej z oszustwami w podatku od towarów i usług, skierowane do prokuratorów z terenu apelacji gdańskiej i białostockiej, pracowników Kontroli Skarbowej, funkcjonariuszy policji, CBŚP i ABW. Jednocześnie było to pierwsze szkolenie w nowej formule warsztatowej. Zostało zorganizowane przez Zespół ekspercki do spraw przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy powołany na mocy zawartego 30 stycznia 2014 r. Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Zobacz: Jest porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw „białych kołnierzyków” >>

W szkoleniu uczestniczyli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Agnieszka Królikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej- Cezary Kamiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW- Mariusz Cichomski, Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji- Robert Sieradzki i Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy- Zbigniew Stawicki, prokuratorzy, urzędnicy kontroli skarbowej, funkcjonariusze policji.

W trakcie zajęć praktycznych, również w formule warsztatowej szczególny nacisk położono na współpracę organów i służb w ramach prowadzonych postępowań, których celem powinno być również zabezpieczenie w sposób maksymalny finansowych interesów Skarbu Państwa. Uczestnicy szkolenia w oparciu o swoje doświadczenia omówili skalę współczesnej przestępczości gospodarczej, a także problematykę typowania oszustw podatkowych i mechanizmy uszczupleń w podatku od towarów i usług (VAT). Rozmawiano także o najistotniejszych problemach prawnych pojawiających się w toku prowadzenia postępowań dotyczących oszustw podatkowych i praniu pieniędzy pochodzących z takiej przestępczej działalności.