"Będę proponował podniesienie ustawowe Komitetu Stabilności Finansowej tak, aby pracował on permanentnie i pod przewodnictwem premiera rządu" - powiedział.

"Powstanie także Rada Ryzyka Systemowego pod kierownictwem NBP. Będzie to odpowiednik Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Będzie ona oceniała ryzyka finansowe średnio i długoterminowe" - dodał.

Powiedział też, że dotychczas współpracujące zespoły takie jak Zespół Doradców Strategicznych, Rada Gospodarcza i zespół ds. programowania prac rządu utworzą Centrum Planowania Strategicznego.

Tusk dodał, że liczy, iż Centrum pokieruje były premier Jan Krzysztof Bielecki, obecnie szefuje Radzie Gospodarczej przy premierze.

"Rozmawiałem dzisiaj i jestem przekonany, że Jan Krzysztof Bielecki nie odmówi mi pomocy" - powiedział. (PAP)