W ubiegłym roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami RP, dotyczący szerokiej współpracy obu organizacji. W ramach tej współpracy przewidziano m.in. podejmowanie takich działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego w Polsce.

Zobacz: Pracodawcy RP rozpoczęli współpracę z samorządem doradców podatkowych >>

Wzmacnianie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jest działaniem potrzebnym, ponieważ promuje powierzanie spraw z tak skomplikowanej dziedziny prawa jaką jest prawo podatkowe odpowiednio przygotowanym do tego osobom wykonującym swój zawód w sposób profesjonalny - uważają Pracodawcy RP. Dla każdego przedsiębiorcy sprawą priorytetową powinno być zapewnienie sprawowania pieczy nad kwestiami podatkowymi osobie doświadczonej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, które zagwarantowane są przez egzamin na doradcę podatkowego oraz obowiązek stałego uzupełniania wiedzy w zakresie prawa i procedury podatkowej.

Jednym z pomysłów popieranych przez organizację jest wprowadzenie tóg dla doradców podatkowych, które mają podnieść prestiż doradców podatkowych, jako pełnomocników reprezentujących swoich klientów przed sądem. Jej zdaniem obecni doradcy podatkowi są w pewnym deprecjonowani mimo, że ich wiedza w zakresie prawa podatkowego i procedury podatkowej stoi na bardzo wysokim poziomie co w pełni legimityzuje ich rolę w reprezentacji strony przed sądem.

Zobacz też: Profesjonalne wsparcie kontrolowanych podatników jest istotne >>

Zobacz książkę   "Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>