W ramach współpracy prowadzone będą wspólne działania, polegające na:
1) wzmocnieniu procesu konsultowania i opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego,
2) wzmocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat korzyści płynących ze współpracy z doradcami podatkowymi,
3) podjęciu działań mających na celu zapobieżenie dalszej deregulacji zawodów zaufania publicznego, w tym zawodu doradcy podatkowego,
4) organizowaniu wspólnych, zbieżnych dla obu stron, przedsięwzięć w obszarze prawa podatkowego,
5) wyznaczeniu przedstawicieli z samorządu doradców podatkowych do pełnienia funkcji członków w Komitecie Podatkowym Pracodawców RP.

Zobacz też: Profesjonalne wsparcie kontrolowanych podatników jest istotne >>

Książka  "Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>