Projekt nowelizacji zakłada utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych, w którym znajdą się informacje o zaległościach podatkowych i innych daninach publicznych.

Na poziomie bardziej szczegółowych rozwiązań pojawiły się propozycje, które powinny zostać zmienione lub uzupełnione w ostatecznej wersji projektu ustawy.

Zobacz: Pracodawcy RP mają zastrzeżenia do rozwiązań rejestru dłużników podatkowych >>

Pracodawcy RP zgłosili swoje uwagi, które dotyczą m.in. propozycji wprowadzenia nowej instytucji ochrony dłużnika, mogącej dodatkowo skomplikować postępowanie podatkowe, sposobu wyszukiwania dłużników za pomocą rejestru oraz mechanizmu zabezpieczającego przed uzyskiwaniem danych przez podmioty niemające interesu w pozyskaniu ujawnionych informacji o wierzytelnościach, czy też procedury wykreślania dłużnika z rejestru.

Zobacz też:

Rejestr dłużników publicznych zagrozi prywatności? >>

Nowy rejestr dłużników podatkowych to dodatkowe wpływy do budżetu >>

Podatkowe rejestry podmiotowe powinny realizować funkcję fiskalną >>

"Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym" - publikacja dostępna jest w księgarni internetowej "Profinfo" >>>