Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi na dzieci, powinni zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć – przypomniało Ministerstwo Finansów. 

Zgodnie z przepisami ustawy o PITodliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25. roku życia. Warunkiem jest jednak, aby dzieci te się uczyły lub studiowały. Nauka może mieć miejsce także za granicą. Dzieci nie mogą także uzyskać w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19-proc. stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Co istotne, fakt otrzymywania renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie ma wpływu na prawo rodziców do skorzystania z ulgi.