Drugie miejsce zajęła Grażyna Drohomirecka. Na trzeciej pozycji znalazła się natomiast Wioletta Anna Kowalczyk. Jury przyznało również wyróżnienie – tytuł Lidera Juniora – Magdalenie Walas.

Finałowa gala konkursu odbyła się w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się wystawą malarstwa ze zbiorów Fundacji Sztuki Polskiej ING „Dzikość serca - Portret i autoportret w Polsce po 1989 roku".

- W chaosie zmian biznesowych, w którym żyjemy, zawsze byłem przekonany,  że księgowość i księgowi są ostoją stabilizacji. A to niełatwe, bo przecież i oni muszą się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak biznes cyfrowy, RODO czy automatyzacja wielu procesów w firmach – mówił podczas gali Włodzimierz Albin – prezes Wolters Kluwer. Zaznaczył, że pozycja księgowego w firmie jest tym wyższa, im bardziej uczestniczy on w procesach biznesowych – jest ich współautorem, a nie tylko recenzentem.  Zdaniem prezesa Albina, traktowanie księgowego jako partnera w budowaniu biznesu, po prostu się opłaca – sprzyja bezpieczeństwu i rentowności danego przedsięwzięcia.

Sylwia Loręcka, laureatka I miejsca w tegorocznej edycji konkursu Lider Księgowości, podkreśliła, że praca księgowej to nie tylko ustawa o rachunkowości i bilanse, ale także znajomość przepisów prawa podatkowego. Ciągłe zmiany legislacyjne w tej dziedzinie utrudniają nieco pracę, ale również sprawiają, że nie jest ona nudna. Pytana o ulubiony podatek bez wahania wskazała VAT.

Konkurs rozpoczął się 2 listopada 2017 r. Do walki o tytuł Lidera Księgowości można było przystąpić do 31 stycznia 2018 r. Należało rozwiązać liczący 50 pytań test sprawdzający wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy. W I etapie wzięło udział ponad 400 osób. Do II części  konkursu zostało zakwalifikowanych 100 uczestników. Do ostatniego III etapu dotarli (w kolejności alfabetycznej): Grażyna Drohomirecka, Wioletta Anna Kowalczyk, Sylwia Loręcka, Marta Małodzińska, Elżbieta Manowska, Tomasz Nowicki, Magdalena Walas, Agata Waligórska, Łukasz Wierzbicki oraz Agata Woźnica.Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Patronat Honorowy nad VII edycją konkursu Lider Księgowości objęli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.