Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz od towarów i usług, a w odniesieniu do Liberii wszystkich podatków, bez względu na ich rodzaj i nazwę. Umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji – o ile jej instytucje i organy nimi dysponują. Wymiana informacji będzie się odbywać jedynie na żądanie. Następnie ustawa o ratyfikacji będzie rozpatrywana w Senacie.