Obowiązująca obecnie ulga obejmuje dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem. Natomiast opodatkowane są dochody uzyskane z każdej innej działalności.

Według wnioskodawców prowadzi to do sytuacji, w której spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek płacić podatek, nawet jeśli w wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi w ujęciu całościowym ponoszą straty. Nowelizacja spowodowałaby, że wszystkie dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych podlegałyby opodatkowaniu podatkiem CIT. Dzięki temu spółdzielnie płaciłyby podatek tak jak inne podmioty gospodarcze, czyli od łącznego dochodu z wszystkich prowadzonych przez siebie działalności.

Projekt wpłynął do Sejmu 22 marca 2013 r., 14 maja 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 14 czerwca 2013 r. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych. Nad projektem pracowała też podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego. W przyjętym 25 września 2013 r. sprawozdaniu Komisja proponuje odrzucenie projektu. Posłowie zagłosują nad wnioskiem komisji w bloku głosowań.

Zobacz: Komisja finansów przeciw wykreśleniu ulgi podatkowej dla spółdzielni >>