Z podsumowania pierwszego roku działalności Funduszu Emerytur Pomostowych wynika, że na jego konto wpłynęło ponad 190 mln zł, czyli prawie trzy razy więcej, niż zakładał rząd w czasie prac nad ustawą o emeryturach pomostowych. ZUS też nie doszacował pieniędzy, jakie wpłacą pracodawcy na nowy fundusz.
ZUS podał, że przeciętna emerytura pomostowa wypłacona w ubiegłym roku wynosiła 2341,34 zł. Pobierało ją 3228 pracowników.

Źródło: Rzeczpospolita