Jednolite pliki kontrolne przesyłane do organów podatkowych obecnie można autoryzować na trzy różne sposoby. Są to: profil zaufany, dane autoryzujące i podpis kwalifikowany.

 


Podpisując dokumenty danymi, trzeba podać kwotę przychodu z PIT, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz NIP podatnika. Resort finansów chce, aby podpisywanie przesyłanych dokumentów danymi było w dalszym ciągu możliwe. Przedsiębiorcy nie musieliby zatem stosować kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ani podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Zobacz: Podpis danymi autoryzującymi tylko do końca roku >>

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane  i przekazywane znajduje się obecnie na etapie uzgodnień.

Zobacz również: W jaki sposób podpisać JPK? >>

W jaki sposób przekazać urzędowi rejestry VAT w ramach JPK? >>