Projekt rozporządzenia w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o możliwości swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego, zawartej w programach komputerowych, umożliwiających podatnikowi przekazanie tego podatku, został opracowany w związku z wejściem w życie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Zobacz: Sejm uchwalił zmiany w zasadach przekazywania 1 proc. podatku >>

Projektowane rozwiązanie umożliwi podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywanie świadomego wyboru organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego. Podatnik będzie bowiem posiadał wiedzę czy organizacja pożytku publicznego przekazuje środki pochodzące z 1 proc. podatku na działalność promocyjną.Ponadto zgodnie z projektem, programy komputerowe służące do rozliczania zeznań podatkowych będą musiały zawierać informację czy podatnik może dokonać swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego, której zamierza przekazać 1 proc. podatku należnego, przed rozpoczęciem wypełniania rozliczenia.