Podatek od kopalin: podano cenę miedzi i srebra za maj

Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za maj, dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Średnia cena tony miedzi za maj 2013 r. wynosi 23,277 zł, a średnia cena kilograma srebra za ten miesiąc wynosi 2,382 zł.

Kwoty te są wyższe niż tzw. stawki progowe, dlatego podmioty wydobywające rudy tych metali są obowiązane odprowadzić do budżetu państwa podatek od kopalin, obliczony według wzorów określonych w art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Obwieszczenie ministra finansów z 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r. (M.P., poz. 530).

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 11 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 11 czerwca 2013 r.