Komunikat Poczty jest reakcją na zarzuty sformułowane we wtorek przez prezesa Polskiej Grupy Pocztowej, Witolda Szczurka. Dotyczyły one monopolistycznej pozycji Poczty Polskiej, rzekomego zwolnienia spółki z podatku VAT na kwotę 700 mln zł, oraz szacowanych przez niego na ponad 2 mld zł rocznie, pośrednich kosztów pocztowego monopolu. Zarzucał również, że konkurs na tzw. pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi publicznej, przeprowadzany właśnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej "wyraźnie preferuje Pocztą Polską".

Zdaniem cytowanego w komunikacie rzecznika Poczty Polskiej S.A. Zbigniewa Baranowskiego, zwolnienie z podatku VAT obejmuje tylko usługi powszechne, czyli takie, do których spółka jest zobowiązana z racji pełnienia funkcji tzw. operatora wyznaczonego. Dotyczy to m.in. obowiązku opróżniania skrzynek nadawczych pięć razy w tygodniu i świadczenia usług po przystępnych cenach na terenie całego kraju.

"Zwolnienie z podatku VAT usług powszechnych jest korzyścią dla klientów, którzy dzięki temu płacą mniej za wysłanie listów i paczek. Natomiast dla operatora wyznaczonego zwolnienie to stanowi obciążenie kosztowe, ponieważ naliczanego podatku VAT operator nie może odliczyć, a więc jego koszy są o wielkość tego podatku wyższe" - zaznaczył w komunikacie Baranowski.

Według niego Poczta Polska S.A. odprowadza rocznie około 895 mln zł należności związanych tylko z samym zatrudnieniem, ponieważ "zatrudnia swoich pracowników na umowach o pracę i pod tym względem jest wyjątkiem na krajowym rynku pocztowym".

"Łączne płatności Poczty Polskiej S.A. wnoszone do budżetu państwa przekraczają miliard złotych i są już dziś wyższe, niż łączne efekty kontraktów realizowanych przez Spółkę na rzecz instytucji publicznych. Poczta Polska, która płaci podatki w Polsce jest ważnym elementem budującym bezpieczne i przejrzyste relacje na linii państwo – firma" - podkreślił Baranowski.

Zaznaczył także, że konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego wpłynie na standard infrastruktury oraz usług pocztowych "i rozstrzygnie czy będą one podlegały logice minimalizacji za wszelką cenę kosztów, czy też zapewnienia dobrych, dostępnych dla wszystkich usług publicznych". Dodał, że uwolniony w 2013 r. polski rynek pocztowy należy do najbardziej liberalnych, ponieważ działa na nim ponad 300 operatorów, a przeprowadzany właśnie konkurs jest pierwszym tego typu w Europie. (PAP)

rcze/par/