Podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele prywatnych operatorów pocztowych skarżyli się, że Poczta Polska korzysta z nienależnego jej - ich zdaniem - zwolnienia z VAT, tymczasem oni muszą płacić podatek. Zarzucają państwu, że udziela nienależnej pomocy Poczcie, dzięki czemu jej usługi są tańsze o 23 proc.
Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych Wiesław Klimaszewski wyjaśnił, że zgodnie z przepisami Poczta Polska korzysta ze zwolnienia z VAT w przypadku tzw. usług powszechnych. Zdaniem Klimaszewskiego problem polega na tym, że poczta stosuje zwolnienie także do tzw. usług umownych "Przesyłka Aglomeracja" i "Usługa szyta na miarę", oferowanych tylko niektórym klientom.
Natomiast prezes spółki InPost Rafał Brzoska zarzucił Poczcie Polskiej nadużywanie pozycji dominującej i stosowanie dumpingowych cen.
Przedstawiciele operatorów prywatnych zwrócili uwagę, że mimo iż od 2013 r. rynek usług pocztowych ma być zliberalizowany, do dziś nie ma przepisów, które wprowadziłyby zmiany.
Rzecznik PP Zbigniew Baranowski napisał w stanowisku przesłanym w środę PAP, że "usługi pocztowe, świadczone przez Pocztę Polską zgodnie z prawem podatkowym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług".
Baranowski zapewnił, że Poczta Polska posiada interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez ministra finansów, potwierdzającą, że usługa "Przesyłka aglomeracja" korzysta ze zwolnienia z VAT, posiada również opinię podatkową KPMG potwierdzającą prawidłowość takiego postępowania.
Baranowski wyjaśnił, że zgodnie z prawem pocztowym operator publiczny przedkłada prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika powszechnych usług pocztowych oraz projekt zmian do obowiązującego cennika, a prezes UKE może wnieść sprzeciw w stosunku do całości lub części przesłanych mu zapisów.
"Cytowana wyżej procedura ma zastosowanie do powszechnych usług pocztowych, nie zaś do usług umownych, takich jak aglomeracja itp. Poczta Polska w postępowaniach o zamówienie publiczne, w których przedmiotem są powszechne usługi pocztowe stosuje cenniki zatwierdzone przez Prezesa UKE. (...) Poczta Polska stosuje wszelkie przepisy prawa w zakresie cen na usługi pocztowe" - podsumował rzecznik.
Rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek poinformował w środę PAP, że prace nad projektem zmian w prawie pocztowym "są w końcowej fazie".
"W roku 2011 projekt został przez Radę Ministrów przeniesiony do Wykazu prac prowadzonych bezterminowo, w związku z ograniczeniem liczby projektów procedowanych w roku wyborczym. Aktualnie projekt ustawy został umieszczony w projekcie Planu pracy Rady Ministrów na 2012 r. z terminem kwiecień/maj 2012" - napisał rzecznik.
Wskazał, że na kwiecień 2012 r. zaplanowano opiniowanie projektu przez Komitet do Spraw Europejskich. "Projekt ustawy Prawo pocztowe implementuje postanowienia dyrektywy 2008/6/WE. Obowiązujący termin wdrożenia przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego to 31 grudzień 2012 r." - dodał Koziołek. (PAP)