Konkurs na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest między innymi promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki i upowszechnianie takich dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju. Ma to wzmacniać pozytywny wizerunek urzędu skarbowego i jego pracowników, a przez to zachęcać przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 12 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

Urzędy skarbowe oceniane będą na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej, którą należy przesłać do Kanclerza Loży Regionalnej BCC w terminie do 26 maja 2015 roku. Ocenie podlegać będzie jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.

Urzędy wyłonione w konkursie zostaną wyróżnione podczas uroczystej gali w siedzibie BCC oraz otrzymają prawo posługiwania się przez rok tytułem „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". Wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

W XII edycji konkursu nagrodzono 63 urzędy wskazane przez przedsiębiorców. Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 12, następnie zachodniopomorskim – 6 oraz 5 w kujawsko-pomorskim.

Zobacz: Nagrodzono urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom >>

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa