6 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zapowiedziano, że przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. bardzo szybko zostaną zmienione. Powodem jest - jak czytamy w uzasadnieniu – fakt, że nie były przedmiotem wystarczająco długich konsultacji z zainteresowanymi podmiotami.

Półtora miesiąca ciszy

Od początku lutego nic więcej jednak się nie wydarzyło. Minęło półtora miesiąca i we wtorek, 20 marca, rozliczający PIT i CIT znów będą obliczać zaliczki według złych regulacji. Rząd zapowiadał szybką zmianę przepisów i możliwość ich stosowania z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Każdy miesiąc opóźnienia z pracach legislacyjnych to niestety kolejne utrudniania dla płatników. Późniejsze wejście w życie przepisów spowoduje obowiązek korygowania większej ilości rozliczeń.

Zmiana zasad amortyzacji

Zmiany mają m.in. dotknąć zasad amortyzacji. Od stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Przepisy mają jednak być zmienione. Projekt ustawy zakłada przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Obdarowani mają natomiast uzyskać prawo do kontynuowania amortyzacji.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy z Grant Thornton Frąckowiak, podkreśla, że bez tej nowelizacji zbankrutować mogłoby wielu spadkobierców, którzy bez prawa rozliczania kosztów podatkowych, płaciliby faktycznie podatek przychodowy a nie dochodowy.

Zdaniem Jacka Matarewicza z BCC przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny lub spadku jest rozwiązaniem dobrym. Zmiany mają jednak wejść w życie z datą wsteczną. W ocenie eksperta nie wpisuje się to w ukształtowaną już zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego. Przepisy powinny zatem zostać zmienione dopiero z początkiem 2019 r.

Zmiany w przepisach o kosztach podatkowych

Zmianie ma ulec także rozliczanie autorskich, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Rząd przyjął zasadę, zgodnie z którą ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i  pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Wnoszenie wkładów do spółek kapitałowych

Podatnicy czekają również doprecyzowanie przepisów dotyczących wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni, tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna podatkowo. 

Opodatkowanie dochodów z gier hazardowych

Planowane jest również wprowadzenie jednolitego traktowania uczestników legalnych gier hazardowych niezależnie od tego, czy gry urządzane są przez operatorów kasyn, czy spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie (odmiennie niż w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.). Wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych oraz grach w bingo pieniężne i bingo fantowe – bez względu na to, który z legalnie działających podmiotów je organizuje – będą zwolnione z podatku PIT.

W lutym zapowiadano, że przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Wyjątek ma dotyczyć rozwiązań odnoszących się do opodatkowania wygranych uzyskanych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.
 


MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski MERITUM Podatki 2018 >>