Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2014 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik w sprawie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w części wydatkowanej na zakup baterii łazienkowej, zakup oraz montaż szaf wnękowych i pawlaczy oraz zakup pralki, piekarnika, płyty gazowej do zabudowy kuchennej oraz koszty projektu zabudowy kuchni.

Podatnik wskazał, że wraz z żoną kupił działkę. Sprzedali ją jednak przed upływem 5 lat. Uzyskany dochód przeznaczyli na remont zakupionego lokalu mieszkalnego (który znajdował się w chwili zakupu w bardzo złym stanie). Wśród powstałych w ten sposób wydatków znajdowały się: pralka oraz piekarnik, płyta gazowa do zabudowy kuchennej na wymiar, koszty projektu zabudowy kuchni, bateria łazienkowa, elementy składające się na trwale związane ze ścianami zabudowy szaf i wnęk (pawlaczy).

Zdaniem podatnika wszystkie te wydatki mieszczą się w zakresie przedmiotowym wydatków, o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o PIT więc powinny posiadać możliwość odliczenia, gdyż zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, stanowią niezbędne elementy wykończenia domu a niektóre z nich są nawet zamontowane na stałe.

Fiskus przypomniał, że ustawodawca uzależnia skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości i praw majątkowych na realizację własnego celu mieszkaniowego.

Jednym z takich celów jest remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia „remont”. Właściwym jest więc odwołanie się w tej kwestii do prawa budowlanego. Natomiast rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Rozporządzenie to zawiera jednak katalog wydatków zaliczanych do remontu i modernizacji w ramach obowiązującej do końca 2003 r. ulgi remontowo -budowlanej. W oparciu o to rozporządzenie fiskus stwierdził, że wydatki poniesione na: zakup baterii łazienkowej, zakup i montaż szaf wnękowych i pawlaczy, mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o PIT, a zatem poniesienie tych wydatków w wyznaczonym terminie uprawnia do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Natomiast nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia wydatki na wyposażenie lokalu mieszkalnego, czyli wydatki na: zakup pralki oraz piekarnika, zakup płyty gazowej do zabudowy kuchni, koszt projektu zabudowy kuchni.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2014 r. , IPTPB2/415-425/14-2/AK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego