Celem ustawy o administracji podatkowej, uchwalonej 10 lipca 2015 r. jest usprawnienie i poprawa funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie najlepszych warunków do wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych. Po wejściu w życie ustawy, co ma nastąpić 1 stycznia 2016 r. administracja podatkowa miałaby też pełnić rolę usługową w zakresie obsługi i wsparcia, polegająca na udzielaniu pomocy w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Zobacz: Ustawa o administracji podatkowej opublikowana >>

Ustawa zawiera przepisy szczegółowo regulujące obsługę i wsparcie podatnika, które mają być realizowane m.in. poprzez centra obsługi podatnika oraz przez asystentów podatnika. Zapewnieniu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej służyć ma Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, w której będą zamieszczane interpretacje prawa podatkowego oraz orzeczenia sądowe.

Zdaniem autorów projektu, szeroki zakres zmian jakie wprowadza ustaw o administracji podatkowej, wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych. W tej sytuacji przesunięcie daty wejścia w życie jej przepisów, z 1 stycznia – na 1 lipca 2016 r., zapewni przygotowanie jednostek do sprawnego i funkcjonalnego realizowania nałożonych zadań.