Leszek Skiba wiceministrem finansów był od 2015 roku, a od 27 czerwca 2019 roku przejął nadzór nad sprawami podatkowymi. Natomiast wcześniej w kierownictwie resortu odpowiadał za dyscyplinę finansów publicznych. Odchodzi na stanowisko wiceprezesa Banku Pekao.  
Tomasz Słaboszowski od lipca 2019 r. był zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceministrem finansów. W resorcie odpowiedzialny był m.in. za nadzór nad poborem podatków i wdrożenie mikrorachunku podatkowego.

- Dziękuję ministrom Skibie i Słaboszowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Ministerstwa Finansów  i Krajowej Administracji Skarbowej. Życzę wielu sukcesów na nowej drodze zawodowej. Ich zastępcom gratuluję. Nowe zadania wiążą się z wieloma wyzwaniami, ale też, o czym jestem przekonany, przyniosą dużo satysfakcji z pracy na rzecz finansów publicznych powiedział szef MF Tadeusz Kościński.

Piotr Patkowski (ur. 1991) jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na SGGW w Warszawie.
Pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i w Gabinecie Politycznym ówczesnego wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a potem koordynatorem Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 


Anna Chałupa to absolwentka ekonomii (specjalność Ekonomia Menedżerska) oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W latach 2013-2018 audytor wewnętrzny, a następnie dyrektor finansowy w spółce prawa handlowego. Jednocześnie pełniła funkcję prokurenta (2014-2018). W 2014 r. uzyskała Certyfikat Księgowy Ministra Finansów RP. Od lipca 2018 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.