Krzysztof Koślicki: Z czym teraz podmioty powiązane mają największy problem?

Radosław Piekarz: Największy problem to przystosowanie się do nowych przepisów. Aktualne regulacje przerzuciły na podatników ciężar dowodu, że rozliczenia z podmiotami powiązanymi są prowadzone na poziomie rynkowym. To podatnik musi wykazać, że niezależne podmioty przeprowadziłyby transakcję dokładnie na takich samych warunkach. Ta drobna z pozoru zmiana powoduje w konsekwencji to, że o cenach transferowych należy myśleć już na etapie planowania transakcji, nie zaś jak to było dotychczas w momencie sporządzania dokumentacji.

Kolejna trudność to analiza porównawcza. Jest to dokument, którego sporządzenie wymaga wiedzy ze statystyki, finansów itd. Ponadto, potrzebny jest dostęp do odpowiednich baz danych. Nie każdy podatnik taką posiada.

Czy to prawda, że organy podatkowe coraz częściej kontrolują rozliczenia pomiędzy firmami powiązanymi i sprawdza prawidłowość przyjętych cen?

Jest to na pewno jeden z priorytetów kontroli. MF zapowiadał to już przed rokiem. Jednakże, moim zdaniem, kontrole nasilą się po złożeniu pierwszych formularzy CIT-TP. Ten formularz bowiem, będzie stanowił podstawę do analizy ryzyka i typowania podmiotów do kontroli. Wydaje się, że te podmioty, które wykażą istotne transakcje finansowe czy transakcje związane z wartościami niematerialnymi mogą spodziewać się kontroli w zakresie cen transferowych.

Jakich argumentów używać w sporze z organami podatkowymi?

Przede wszystkim należy mieć solidnie opracowaną dokumentację wyjaśniającą krok po kroku, dlaczego transakcja została przeprowadzona i na jakich warunkach. Dodatkowo, analiza porównawcza powinna wspierać dokumentację w zakresie kalkulacji cenowych. Problemem jest niestety to, że – w gruncie rzeczy – ceny transferowe to obszar nowy dla większości urzędów, nowy także dla sądów. Oznacza to, że nie istnieje np. silna linia orzecznicza w zakresie cen transferowych, co skazuje podatnika na działanie w obszarze ryzyka podatkowego.

Książka pod redakcją naukową Radosława Piekarza pt. Przewodnik po dokumentacji cen transferowych zdobyła trzecie miejsce w konkursie ECONOMICUS Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Najlepszy poradnik biznesowy. Zobacz więcej >>

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych Radosław PiekarzPrzewodnik po dokumentacji cen transferowych. Nowe zasady od 2018 roku. Przykłady dokumentacji krok po kroku >>