Ponad siedem milionów małych przedsiębiorstw w Unii podlega obowiązkowi sprawozdawczości. 75 procent z nich to małe przedsiębiorstwa, takie jak kwiaciarnie lub piekarnie, które prowadzą działalność przeważnie na rynku lokalnym. Przyjęta propozycja dyrektywy pozwala państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając tym ich konkurencyjność i możliwość rozwoju.
Zwolnienie z obowiązku przygotowywania rocznych sprawozdań objęłoby firmy, których obrót nie przekracza miliona euro oraz które zatrudniały w ciągu roku średnio 10 pracowników.
Szacuje się, że przeciętny koszt, związany z koniecznością przygotowywania sprawozdawczości rachunkowej, przekracza półtora tysiąca euro. Gdyby wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się zwolnić małe przedsiębiorstwa z obecnych wymogów, to w kieszeniach ich właścicieli pozostałoby łącznie ponad 6 miliardów euro.