Parki narodowe utracą zwolnienie z podatku

Zgodnie z przewidzianą w projekcie zmian ustaw okołobudżetowych nowelizacją ustawy o podatkach o opłatach lokalnych, parki narodowe utracą przysługujące im obecnie zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Zwolnione od podatku mają być nadal grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w rezerwatach przyrody leżących poza parkami narodowymi. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337), przekształciła parki narodowe w państwowe osoby prawne, które prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i oprócz dotacji celowych z budżetu państwa ma dodatkowe źródła przychodów, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym, brak jest zasadności zwolnienia parków z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości i w konsekwencji konieczności rekompensaty z budżetu państwa gminom zwrotu utraconych dochodów.

Jak przewidują autorzy projektu, powyższa zmiana będzie skutkować zmniejszeniem wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę około 4 mln zł, spowoduje obowiązek płacenia podatku przez parki narodowe oraz będzie miała pozytywny wpływ na finanse samorządu terytorialnego ze względu na zniesienie zwolnienia z podatku należnego gminie i brak konieczności występowania o rekompensatę do budżetu państwa, co wydłużało okres otrzymania należnych środków.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 20 września 2012 r.

Data publikacji: 20 września 2012 r.