Chodzi o paragony, do których są wystawiane faktury elektroniczne. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.02.2018 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.13.2018.1.

Posiadanie w dokumentacji
Organ podatkowy zgodził się z argumentacją podatnika. Przyznał, że w ustawie o VAT ustawodawca wielokrotnie posłużył się pojęciem „posiadania w dokumentacji” czy „zostawienia w dokumentacji”, bez wskazywania formy w jakiej dowody czy faktury mają zostać zachowane. Jednolita wykładnia używanych w ustawie o VAT pojęć jest niezbędna dla zapewnienia właściwego rozumienia ustawy czy zapewnienia porządku prawnego. Zdaniem organu podatkowego, mając na uwadze, że art. 106h ust. 3 ustawy o VAT również posługuje się pojęciem „zostawienia w dokumentacji”, prawidłowe w tym kontekście jest rozumienie, zgodnie z którym będą oni mogli przechowywać oni treść paragonów w formie elektronicznej.

Warunki do spełnienia
Istotnym jest jednak, aby odczyt treści paragonów fiskalnych zapisanych w formie elektronicznej był łatwy. Ważna jest także możliwość wydruku zawartości paragonów bezpośrednio z kasy z elektronicznym zapisu kopii jak przy użyciu specjalnego oprogramowania jak i za pomocą kasy fiskalnej. Dodatkowym warunkiem jest brak możliwości jakiejkolwiek ingerencji w treść danych zawartych na kartach MicroSD, na których byłyby ewentualnie zapisywane paragony.

Znamy projekt zmian w ustawie o VAT >>
Faktura tylko do paragonu z NIP >>