Taka m.in. zmiana przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie o podatku od towarów i usług. Planowane jest dodanie w niej art. 106b ust. 4 i 5. Zgodnie z jego treścią fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli będzie on zawierał numer identyfikacji podatkowej. Za naruszenie tej zasady organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Co istotne, to dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane wobec osób fizycznych, które za ten czyn będą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Zdaniem Ministerstwa Finansów nowe przepisy pozwolą na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. Resort tłumaczy, że projektowana zmiana jest także niezbędna w świetle prowadzonych działań zmierzających do uszczelnienia systemu VAT.

Projekt ustawy jest aktualnie na etapie konsultowania. Planowana data wejścia w życie to 1 lipca 2018 r.

Czytaj również: Znamy projekt zmian w ustawie o VAT >>
 

Ustawa o podatku od towarów i, Jacek MatarewiczUstawa o podatku od towarów i usług. Komentarz >>
W książce omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. >>