Pytanie

Wystawiliśmy fakturę sprzedaży oraz paragon fiskalny dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dnia 31 grudnia 2014 r. Towar odbiorcy dostarczyliśmy własnym transportem w dniu 12 stycznia 2015 r. Odbiorca pokwitował odbiór towaru na WZ z datą 12 stycznia 2015 r. Obowiązek podatkowy powstaje 12 stycznia 2015 r.

Czy prawidłowo zrobiliśmy, wystawiając paragon fiskalny dnia 31 grudnia 2014 r.? Czy powinniśmy poczekać do otrzymania opłaty? Odbiorca za towar zapłacił 12 stycznia 2015 r. na nasz rachunek bankowy.

Odpowiedź

W przypadku wystawienia paragonu nie powinien on być wydawany przed momentem dokonania sprzedaży. W opisanej sytuacji paragon został wydrukowany i wydany przedwcześnie. Prawidłowy termin w jakim powinien być wydrukowany i wydany to 12 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o obowiązek wydania paragonu, to zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. W przypadku wystawienia paragonu nie powinien on być wydawany przed momentem dokonania sprzedaży. W opisanej sytuacji paragon został wydrukowany i wydany przedwcześnie.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Prawidłowy termin w jakim powinien być wydrukowany i wydany to 12 stycznia 2015 r. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują jednak dla takiej sytuacji żadnych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza gdy czynność rzeczywiście była wykonana. Należy również podkreślić, że w przypadku gdy po wystawieniu rachunku została wystawiona również faktura, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (art. 106h ust. 1 u.p.t.u.). Oznacza to, że nabywca nie powinien dysponować jednocześnie fakturą i paragonem.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego