Teraz dla wszystkich jest już jasne, że udział w spotkaniu wigilijnym nie rodzi dla pracowników skutków podatkowych. Pozostał jednak problem podatku oraz składek ZUS zapłaconych w latach poprzednich, które został pobrany niesłusznie i powinny zostać zwrócone pracownikom.

Zobacz: TK: przepisy dot. PIT od nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją >>

W przypadku podatku pobranego w 2014 r. korekty należy dokonać już w deklaracji PIT-11 sporządzanej do 28 lutego 2015 r. Natomiast w przypadku podatku pobranego w poprzednich latach pracodawca powinien wystawić korekty deklaracji PIT-11 za poprzednie lata, a pracownik musi sam skorygować złożone deklaracje podatkowe.

Podobnie jest ze składkami ZUS. Jeżeli składki od udziału w imprezach integracyjnych zostały odprowadzone, konieczne będzie skorygowanie deklaracji i raportów. Korekta będzie wiązała się z obniżeniem podstawy wymiaru składek i wystąpieniem o stwierdzenie nadpłaty.

Zobacz też: Zwrot podatku od imprezy integracyjnej poprzez korektę PIT-11 >>