Decyzja o obniżeniu stopy kredytu lombardowego, którą Rada Polityki Pieniężnej podjęła w październiku, doprowadziła do niecodziennej sytuacji - wysokość odsetek ustawowych (13 proc.) przekraczała próg odsetek maksymalnych (12 proc.).

Zobacz: Po decyzji RPP stawki odsetek od zaległości podatkowych najniższe z możliwych >>

Zmienia to rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 1858), które obniża wysokość odsetek ustawowych do 8 proc. w stosunku rocznym.

„Obniżenie wysokości odsetek ustawowych do poziomu 8 proc. powinno zachować ich sankcyjny charakter w obecnych warunkach rynkowych, skłaniając dłużników do terminowego regulowania ich zobowiązań cywilnoprawnych oraz do ograniczania zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym. Zmiana ta może się też przyczynić do poprawy ściągalności należności publicznych.” – wyjaśniał resort sprawiedliwości odpowiedzialny za przygotowanie noweli..