Projektowane przepisy są związane ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie zasad "pełnego" odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Dokonanie pełnego odliczenia VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie co do zasady złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu.

Wzór informacji VAT-26 zawiera informacje umożliwiające identyfikację tych pojazdów u podatnika, tj.: markę, model, kolor, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia. Ponadto zawarta jest informacja o dacie poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami oraz dacie zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Wejście w życie projektowanego wzoru zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT tj. 1 kwietnia 2014 roku.

Czytaj także:

VAT: Senat bez poprawek, więc auta z kratką do końca marca>>>