Od 1 kwietnia 2014 r. od samochodu osobowego oraz innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 proc. VAT. Cały naliczony podatek będzie można odliczyć od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to jednak wymagało zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Niezłożenie informacji we wskazanym terminie ma skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową podatnika, jeśli jednocześnie doszło do nieprawidłowego odliczenia podatku.

Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Czytaj także:

MF nie przewiduje 100 proc. odliczenia VAT dla bankowozów>>>

MF: rozwiązania ws. VAT od samochodów są optymalne>>>

Sejm: zmiany w VAT od aut osobowych od 1 kwietnia 2014 r.>>>