Zasadą jest, że za zwłokę w zapłacie podatku trzeba zapłacić fiskusowi odsetki. Zgodnie z ordynacją podatkową wynoszą one tyle, ile kwota wynikająca z sumowania 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa kredytu lombardowego to jedna z podstawowych stóp NBP.

Od czwartku stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,50 proc., a to oznacza, że stopa procentowa odsetek od zaległości podatkowych zmaleje do 11 proc. Obecnie wynosi 11,5 proc.

Niższe odsetki za zwłokę zapłacą też podatnicy, którzy sami zorientują się, że zapłacili zbyt mało podatku i skorygują deklarację, uzasadniając na piśmie przyczyny korekty, a także zapłacą zaległość w całości w ciągu siedmiu dni od jej złożenia. W takiej sytuacji podatnik ma prawo zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej. Od czwartku obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie wynosić 8,25 proc., a nie - jak dotychczas - 8,63 proc.

To czwarta już w tym roku obniżka odsetek od zaległości podatkowych i składkowych. Wcześniej, 7 marca stopy procentowe zmalały o 0,5 pkt proc., natomiast 7 lutego i 10 stycznia - o 0,25 pkt proc.

kjed/ je/