Zgodnie z rozporządzenie ministra rozwoju i finansów, minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wyniesie 200 zł, a nie jak dotychczas 300 zł.

W związku z tym, że rozporządzenie z 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248) zawiera regulację, której wprowadzenie wymaga dostosowania przez sprzedawców i podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu podatku podróżnym, m.in. materiałów informacyjnych dla podróżnych oraz przeszkolenia personelu sklepów, jego wejście w życie przewidziane jest na 1 sierpnia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów