Obowiązek ubezpieczenia zatrudnianych doradców od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego nadal będzie ciążył na podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Natomiast pozostali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zatrudniający doradców podatkowych nie będą zobowiązani do ubezpieczenia ich od odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz też: Czynności doradztwa podatkowego nie tylko dla doradców >>