29 września br. TSUE orzekł, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT i wszelkie czynności przez nie dokonywane w zakresie podatku VAT powinny być „scentralizowanie", czyli, rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła (C-276/14).

Mając na uwadze liczne postulaty dotyczące terminu obowiązkowej „centralizacji" rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS)4/15, Minister Finansów postanowił przesunąć termin z połowy 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

Jak poinformował resort finansów, projekt aktu prawnego w tym zakresie zostanie w najbliższym czasie przekazany do konsultacji publicznych i będzie dostępny w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.