Ustawa reguluje materię ogólnego prawa podatkowego, zarówno materialnego jak i postępowania podatkowego. Poprzedni tekst jednolity Ordynacji podatkowej opublikowany został w 2005 r. i w związku z licznymi zmianami jakie zostały do ustawy wprowadzone przez ostatnich 7 lat należało ponownie ujednolicić jej przepisy.

Tutaj możesz zobaczyć nowy tekst jednolity ustawy