Opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1167) wprowadza zmiany w rozporządzeniu z 7 stycznia 2013 r. Załączniki 9 i 10 do rozporządzenia w nowym brzmieniu będą obowiązywały od 17 października.