Wydawane na wniosek interpretacje ogólne ministra finansów miały rozwiązać problem z rozbieżnymi interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez izby skarbowe z upoważnienia ministra i miały być uzupełnieniem instytucji interpretacji ogólnych wydawanych z urzędu. Jednak od początku tego roku minister finansów wydał w sumie tylko 10 interpretacji ogólnych, a od momentu ich wprowadzenia, tj. od lipca 2007 r., było ich łącznie 40.

Więccej w Gazecie Prawnej