Za odrzuceniem projektu, zgodnie ze stanowiskiem komisji finansów, głosowało 418 posłów, 11 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Zobacz: Komisja finansów przeciw wykreśleniu ulgi podatkowej dla spółdzielni >>

Projekt, który wpłynął do Sejmu jeszcze w marcu 2013 r., zakładał uchylenie przepisu zwalniającego od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) niektóre dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Obowiązująca ulga obejmuje dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem. Natomiast opodatkowane są dochody uzyskane z każdej innej działalności.

Według autorów odrzuconego projektu, prowadzi to do sytuacji, w której spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek płacić podatek, nawet jeśli w wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi w ujęciu całościowym ponoszą straty. Nowelizacja miała spowodować, że wszystkie dochody spółdzielni mieszkaniowych podlegałyby opodatkowaniu podatkiem CIT. Dzięki temu spółdzielnie płaciłyby podatek tak jak inne podmioty gospodarcze, czyli od łącznego dochodu z wszystkich prowadzonych przez siebie działalności.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł