Od 1 lipca zmieniony został art. 13 §2 pkt 4 Ordynacji podatkowej, który dotyczył zmiany organu odpowiedzialnego za interpretacje ogólne oraz inne przepisy, które mają służyć ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego. Został on dodany do art. 13 § 2a Ordynacji, zgodnie z którym to właśnie Dyrektor Biura Krajowego Informacji Podatkowej jest organem podatkowym właściwym w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych.

Co będzie mógł zrobić od teraz minister?

Po zmianach otrzyma możliwość do zmiany wydanych interpretacji, ich uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia w sytuacji niezgodności z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Może to zrobić również wtedy, jeśli stwierdzi jej nieprawidłowość biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory nie było w polskim prawie takiej możliwości.

Minister będzie mógł również uchylać wydanie interpretacji indywidualnej. Przed tymi zmianami, organ właściwy nie mógł nie odpowiedzieć na prośby o interpretacje, ani nie miał możliwości zakwestionowania słuszności zapytania, które do niego skierowano. Teraz może od razu odesłać do interpretacji ogólnej, oraz wskazuje oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. (art. 14 b §5a Ordynacji Podatkowej).

Na co należy szczególnie zwrócić uwagę?

Od teraz, minister właściwy w nowej roli może uchylić wydanie interpretacji indywidualnej i umorzyć postępowanie w sprawie jej wydania, jeśli w dniu jej wydania wystąpiły przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie jej wydania.

Uchylenie postanowienia (art. 14 b§ 5a Ordynacji podatkowej) oznacza także, że jeżeli nie możemy powołać się na interpretację ogólną, wtedy minister nakazuje Dyrektorowi Biura Krajowego Informacji Podatkowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zmiana opisu zdarzenia nie będzie możliwa

Art. 14e (§ 2-5) Ordynacji podatkowej informuje, iż zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego zdarzenia, na podstawie, którego wydano zmienioną interpretację, dlatego nie można dokonywać modyfikacji zdarzeń i na podstawie tej zmiany oczekiwać zmiany interpretacji indywidualnych. Dla podatnika korzystającego z interpretacji indywidualnych konsekwencją może być zmiana, uchylenie lub wygaśnięcie otrzymanej już interpretacji indywidualnej.

Nadchodzące zmiany to dla wielu osób, które zajmują się finansami, księgowością, podatkami na co dzień, to duża rewolucja. Zawód ten zawsze wymagał skrupulatności, teraz jednak, nadchodzące zmiany, będą zmuszały przedsiębiorców do jeszcze większej wrażliwości w tej dziedzinie. Warto, aby swoje działania nie opierać tylko i wyłącznie na swojej wiedzy. Zawsze można i na pewno warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów z zewnątrz.

Ewa Łosik-Swoboda, Katarzyna Zielonka, Impel Business Solutions

Dowiedz się więcej z książki
Nowelizacja ordynacji podatkowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł