W porównaniu z 2015 r. wpływ zmniejszył się o 6 837 spraw - ogłosił I prezes Marek Zirk-Sadowski. Jak mówił, najwięcej rozstrzygnięć dotyczyło spraw podatkowych (28 proc.). Dalej uplasowały się decyzje dotyczące budownictwa i nadzoru architektoniczno-budowlanego ( 22 proc.) oraz pomocy społecznej (20 proc.).
Uwzględniono też 32 proc. skarg na bezczynność organów. Do Trybunału UE skierowano osiem pytań, głównie podatkowych.

Z informacji NSA wynika, że nastąpiła poprawa sprawności orzeczniczej, gdyż sądy administracyjne załatwiły więcej spraw niż do nich wpłynęło, czyli nadrobiły zaległości. Więcej>>